Процес планирања и извјештавања о раду Савјета министара БиХ унапријеђен је у оквиру пројекта "Развој централних органа влада/Савјета министара у БиХ" чији су резултати представљени 23.3.2015. на завршној конференцији пројекта у Сарајеву, оцијенио је генерални секретар Савјета министара БиХ Звонимир Кутлеша.

Ради се о пројекту који је финансирала Европска унија у вриједности од 898.000 еура из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2010). Пројектом је пружена помоћ за четири владе у БиХ (савјет министара БиХ, ентитетске владе и Влада Брчко Дистрикта) везано за израду методологија и правних аката о питању координације те годишњег и средњорочног планирања.

Како је прецизирао Кутлеша, у оквиру пројекта израђено је и неколико докумената и развијени су капацитети за међусобно координирање приликом планирања и извјештавања о раду Савјета министара. Такођер, обучени су државни службеници који непосредно раде на изради политика тако да се ту очекују највећи помаци у квалитети, професионалности и одговорности државних службеника који раде на изради политика, планирању и извјештавању о раду Савјета министара БиХ.

Експерт на пројекту Ненад Рава је рекао да је циљ процеса био да унаприједи процесе и методологије планирања у БиХ, а то може бити успјешно само ако свака поједина влада унаприједи своје механизме координације између министарстава, сектора и различитих јавних политика, и то да ради на годишњем и средњорочном нивоу.

Стратешко планирање је мало сложеније, али Рава каже да су одређени елементи обухваћени овим пројектом.

– Тако да ће сада Савјет министара БиХ, ентитети и Брчко Дистрикт имати систем како да боље планирају јавне политике, како да боље организирају министарства, како да координирају различите приоритете и у том смислу како да обезбиједи основу за јавне финансије за трошење јавних средстава – навео је Рава. (Извор: Новинска агенција Фена)