На позицију координаторице за реформу јавне управе дошла сам у јуну 2010. године и са садашње временске дистанце могу са сигурношћу рећи да је то био веома значајан период за процес реформе јавне управе у нашој земљи, казала је државна координаторица за реформу јавне управе Семиха Боровац у разговору за Агенцију ФЕНА.

– То кажем јер смо у том тренутку били пред изазовом на који начин да учинимо администрацију боље оспособљеном за пружање ефикаснијих и квалитетнијих услуга грађанима и пословним субјектима – навела је она.

По њеним ријечима, то је опредијелило њене сараднике и њу да, заједно са стручњацима тима техничке помоћи ЕУПАР крену у опсежне анализе Акционог плана 1 за свих шест реформских области, обаве потребне консултације те да усагласе ставове на сва четири нивоа власти.

Након свега тога, наводи Боровац, Вијеће министара БиХ, владе ентитета и Брчко Дистрикта од јуна до новембра 2011. усвојиле су Ревидирани акциони план 1 (РАП1) који је подразумијевао јасније дефиниране циљеве које институције на сва четири нивоа власти требају испунити, те реалнији приступ реформским промјенама „што је допринијело да се остваре одређена постигнућа". Према подацима за првих шест мјесеци 2014. године, реализирано је готово 51 посто зацртаних циљева од планираних 80 посто.

– Упоредо с тим, у посљедње четири године завршено је десет пројеката финансираних средствима Фонда за реформу јавне управе, а осим тога у фази имплеметације је још 16 приоритетних пројеката који доприносе или ће допринијети чврстим темељима за ефикаснији и транспарентнији рад државне управе – казала је Боровац.

Из свега тога, истиче, произашао је низ постигнућа и олакшица које се односе на крајњег корисника, односно на грађане и привредне субјекте.

– Институције су прихватиле нови метод у припреми средњорочних, односно трогодишњих планова рада, на основу којих се праве и годишњи програми рада увезаних с буџетским програмирањем, што све скупа чини заокружен циклус који показује да све оно што институције планирају прати и сам буџет и извршење буџета – казала је Боровац.

Додала је да овакав приступ у раду омогућава грађанима и пословним субјектима да на адекватан и квалитетан начин прате рад институција, да мјере оно што су институције урадиле. Осим тога, наводи, веома је важно да се оваквим начином рада повећава одговорност институција и „то је један од принципа доброг рада јавне управе".

Боровац је казала да се подаци о службеној евиденцији све више претачу у електронску форму, тако да грађани на шалтерима и у комуникацији с јавном управом имају све више могућности да те податке добију електронским путем.

– Пројектом Интероперабилности размјене података из службене евиденције створени су услови за размјену података међу институцијама власти на једном нивоу, те између различитих нивоа власти. Обавеза је институција да овај посао проведу у дјело. Реализација принципа „све на једном мјесту" (one-stop-shop) је у току и у различитом степену остварења по нивоима власти, али у сваком случају допринијет ће да се комуникација између грађана/привредних субјеката с управом сведе на подношење захтјева, односно добијање рјешења на једном мјесту, без оптерећења странака – казала је Боровац.

То значи, додала је, да је јавна управа одговорна за све податке о којима се води службена евиденција те да за исте не треба теретити грађане/пословне субјекте.

Наводи да ће се електронска комуникација убрзати и постати квалитетнија успоставом е-сервиса и е-услуга уз помоћ пројеката који ће се имплементирати процесом реформе јавне управе.

– Оно што је такођер важно и на шта наша јавност често поентира јесте транспарентност буџета институција. У том смислу урађен је значајан пројекат који су институције на државном, ентитетским и нивоу Брчко Дистрикта имплементирале. То практично значи да је начин припреме буџета информатизиран на свим нивоима власти у БиХ, што је гаранција благовремене и транспарентне припреме, али и потрошње новца – казала је Боровац.

По њеним ријечима, овај систем омогућава и ефикасност у раду институција код припреме буџета, осигурава отвореност буџета тако да свака ставка мора бити детаљно образложена и мора имати основ због којег се уноси у буџет и може се на основу ове информатизације пратити и потрошња буџетских средстава, што је директан допринос овог процеса реформи јавне управе.

– Путем овог система, успостављена је аутоматска обрада плаћа, а уведена је и једна новина, а то је да ови буџети садрже и родно одговорну компоненту, па се може тачно утврдити колико се новца троши по сполу што се користи за разне аналитичке сврхе. Новина је и то да су институције обавезне своје буџете објавити и на званичним wеб страницама – наводи Боровац.

Додаје да су донесене и стратегије регулаторне реформе које осигуравају поједностављење прописа и уклањање административних препрека ради бољег пословног окружења чиме се очекује елиминирање постојећих оптерећења.

– Конкретно, мисли се на смањење административних такси и процедура. Да би се побољшала пословна клима, вријеме чекања рјешења за регистрацију предузећа смањено је на од три до пет дана зависно од нивоа власти, а што опет зависи од уредне документације које странке подносе – казала је она.

Наводи да је пажња посвећена и уједначавању политике односа према државним службеницима у БиХ.

– Закони који регулирају ту област су различити у ентитетима, посебно када је у питању професионализација и различито су третирани поједини државни службеници с аспекта њихових именовања као руководећих државних службеника. Веома је важно да се проведе професионализација, да се избор кандидата врши према компетенцијама и образовању, да конкурси буду транспарентни, да процедуре буду објављење, унапријед познате, те да критерији буду исти за све кандидате -истакнула је Боровац.

Новитет је и да све институције имају wеб странице, те готово у свакој од њих постоји особа задужена за односе с јавношћу да би се много лакше долазило до информација о раду институције, а сви значајни садржаји објављују се на wеб страницама, као и сви позиви, тендери…

Такођер, институције су именовале особе које поступају по Закону о слободи приступа информацијама, па свака заинтересирана странка може испунити образац који се налази на wеб страницама институција и добити жељену информацију.

– У свим реформским областима, једнако на сва четири нивоа власти, започети су велики процеси. Они захтијевају и вријеме и темељиту реорганизацију. Али сада када смо отворили процесе у органима управе, у периоду који слиједи више ћемо се окренути према крајњим корисницима и посматрати реформу путем квалитетног пружања услуга грађанима – казала је Боровац.

Базират ће се, додала је, на 20 предвиђених електронских услуга које су иначе стандард у ЕУ „ да бисмо на тај начин могли осигурати да и наши грађани остварују комуникацију с јавном управом".

– Посебно смо охрабрени чињеницом да је Европска комисија као приоритетну задаћу Босне и Херцеговине у наредном периоду означила баш реформу јавне управе. То је подстрек нама који смо укључени у процес реформе јавне управе, те очекујемо да ће владе и институције одговорније приступити реализацији обавеза у том процесу – казала је Боровац.

Навела је  да и европски принципи који су стављени и пред БиХ засигурно треба да нађу мјеста у раду јавне управе.

– Желим казати да очекујем да се осим Вијећа министара БиХ и влада ентитета те Брчко Дистрикта, у процес реформе јавне управе више укључе и представници цивилног друштва с којим је упостављена корисна сарадња у овој години, затим пословна заједница, медији и сви они који могу дати допринос да заједничка синергија допринесе још бржем процесу провођења реформе јавне управе, за коју је обезбијеђен добар и квалитетан темељ – казала је Боровац.