На посљедњој сједници Назорног тима (НТ) за реформску област еУправа, одржаној 17. децембра у Сарајеву, договорено је да се до наредне сједнице одлаже изјашњење чланова НТ-а на приједлог динамичких планова приоритетних пројеката из Фонда за реформу јавне управе у овој области. Закључено је да ће Канцеларија координатора покренути израду тендерске документације (ТД) за пројекат „Израда каталога јавних регистара у БиХ“ те ће покушати израдити тендерску документацију по новом Упутству за примјену Закона о јавним набавкама. Информација о овом закључку, заједно са приједлогом динамичких планова пројеката, ће бити достављена координаторима РЈУ на предстојећем састанку координатора.

На сједници НТ-а, између осталог, било је ријечи и о предсатвљању БиХ  у регионалној  мрежи за област  еУправе у  оквиру РЕСПА-е и координација на нивоу НТ за еУправу.

Закључено је да присутни чланови Надзорног тима подржавају приницип ротације чланова НТ-а који ће узети учешће у регионалној мрежи еУправа РЕСПА-е, са обавезом извјештавања осталих чланова након реализованих догађаја. 

Такођер је утврђено да је члановима овог надзорног тима прослијеђен позив за достављање информација за припрему извјештаја о напретку – имплементација Ревидираног акционог плана 1 за 2014.  годину за област еУправа.

На крају је договорено да ће наредна сједница НТ-а бити одржана у Мостару, а предсједавајући ће бити гдин. Адис Нурковић.