Како би се у БиХ успоставио функционалан систем јавно-приватног  партнерства (ЈПП) усклађен са ЕУ стандардима и најбољим европским праксама Канцеларија координатора за реформу јавне управе покренула је пројект Јавно-приватно партнерства, а прије неколико дана расписан је и међународни позив за јавну набавку за консултантске услуге за овај пројекат.

Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а је 1.662.425 КМ.

Имплементацијом пројекта предвиђен је, између осталог, развој законодавстава у области јавно – приватног партнерства, хармонизација већ постојећег законодавства из ове области, обука и изградња капацитета релевантних институција за провођење партнерства као и обука приватног сектора о могућностима за пословање у оквиру концепта јавно-приватног партнерства, као и стварање повољног пословног окружења за пословне субјекте, едукација шире јавности о предностима пруженим путем ефикасног ЈПП.

Промоција је једна од кључних компоненти пројекта, која треба да осигура прихватање ЈПП концепта од стране институција и пословне заједнице, наводе из Канцеларије координатора за реформу јавне управе. 

Стручњаци истичу да је развој јавно – приватног партнерства један од могућих финансијских инструмената који би могао побољшати или растеретити јавну потрошњу и ојачати инвестиције. 

Управни одбор Фонда за реформу јавне управе је прије мјесец дана овај пројект означио приоритетним за финансирање из средстава Фонда за реформу јавне управе и бит ће реализован на нивоу Републике Српске, Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ.

"Брчко дистрикт БиХ и Република Српска већ имају законе о јавно-приватном партнерству. На нивоу Федерације усвојен је нацрт Закона о ЈПП који је израдило федерално Министарство промета и комуникација, те се ради на изради приједлога Закона о ЈПП",  кажу нам из Канцеларије координатора за реформу јавне управе. 

Кључни корисници пројекта су Министарство финансија РС-а, Федерално министарство финансија, Дирекција за финансије БД БиХ и федерално Министарство промета и комуникација.  (Извор: портал Е-капија)