Путем портала еУправа грађани могу заказати термине за подношење захтева за нову личну карту и пасош, регистрацију и продужење регистрације возила, замену старе возачке дозволе и бројне друге услуге.

Поред овога, локалне самоуправе широм Србије путем овог портала могу да издају извод из матичних књига рођених, венчаних и умрлих.

Данас су на конференцији за медије у Влади Србије представљени дометии значај портала еУправа и користи настале увођењем овог централног места електронских услуга јавне управе за грађане и привреду.

Портал је објављен и јавности доступан од јуна 2010. године, од тада се континуирано одржава, развија, и уводе се техничка унапређења и нове функционалности.

Како би се повећао број општина које пружају своје услуге на Порталу еУправа и повећао број грађана који користе услуге, Дирекција за електронску управу организује „Олимпијаду еУправа“, и 28. октобра ће у Београду организовати скуп за општине које ће, заједно са студентима ФОН-а, креирати услуге за грађане и привреду.

Победник Олимпијаде еУправа ће бити она општина која, сходно броју становника, креира највише услуга и обради највише захтева.

Тренутно своје услуге путем портала еУправа нуди 116 органа државне управе и локалне самоуправе, и укупно је до сада поднето 589.640 захтева. Има и оних локалних самоуправа које су одбиле да уведу овај систем, иако за то немају никаквих трошкова, а увођење би донело добробити и за грађане и за саму администрацију.

Најпопуларнија услуга за грађане на порталу је продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима – до сада је на овај начин регистровано 350.000 возила и за ову услугу није потребно више ићи на шалтер.

Не само грађани, већ и привреда трпи због дугог чекања у редовима: према истраживању које је спровела Национална алијанса за локални економски развој, у Србији је просечно време чекања на шалтерима веома велико: у катастрима готово 36 минута, судовима и шалтерима ПИО фонда 34, шалтерима полиције 33 минута. (Извор: www.blic.rs)