Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ расписала је јавни позив за имплементацију пројекта "Спецјалистички програм обука за ИТ менаџере". Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресе tila.arnaut@parco.gov.ba. Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми,е-маилом или фаxом и најкасније десет дана прије истека рока за достављање понуда до 24. oктобра 2014. године. Рок за пријем понуда је 5. nовембар до 12 сати, а отварање понуда је истог дана у 13 сати.