Управни одбор Фонда за реформу јавне управе у БиХ на сједници одржаној данас у Бања Луци усвојио је финални извјештај о имплементацији пројекта „Родно одговорно буџетирање“ (проширење информацијског система за управљање буџетом – БМИС софтверском компонентом за родно одговорно буџетирање) који је завршен у јулу ове године, а којим је омогућено министарствима финансија на сва четири управна нивоа да планирају бужет у складу са родно-одговорним буџетирањем (РОБ).

Родно-одговорно бужетирање је најактуелнији тренд у савременој методологији буџетирања. БиХ се обавезала на примјену исте, а БМИС представља одличан алат за успјешну примјену.

БиХ је примијенила прва овај тренд у региону, чак и прије неких земаља у ЕУ.

Управни одбор донио одлуку о сагласности на Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.04.-30.06.2014. године. Чланови УО ФРЈУ су усвојили и информацију о стању проведбе реформе јавне управе путем пројеката финансираних из Фонда, информацију о процјени поступака трајања јавне набавке за пројекте финансиране из Фонда за реформу јавне управе  те одлуке о давању сагласности на три тендерске документације и то за пројекте из области Е-управе.