Савјет министара БиХ на сједници одржаној у сриједу, размотрило је и усвојило информације Канцеларије координатора за реформу јавне управе о три пројекта, с предложеним закључцима из области Е-управе.

Ријеч је о пројектима: „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“, „Израда каталога јавних регистара у Босни и Херцеговини“ и „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ који ће бити финансирани из Фонда за реформу јавне управе.

Сврха пројекта „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“ је унаприједити вјештине и знања руководећег  ИТ особља како би успјешно водили комплексне ИТ пројекте, те боље управљали ИТ услугама усклађеним са потребама институције. Пројекат подразумјева организацију и провођење специјалистичких ИТ обука за државне службенике на нивоу институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, и то: PMP, ITIL основе и PRINCE2 основе.

Пројекат „Израда каталога јавних регистара у БиХ“ предвиђа низ активности с циљем припреме концепта (организациони, правни, технички) за имплементацију електронских услуга највишег нивоа софистицираности уз осигурање размјене података из регистара, те успоставе система јединствене тачке контакта са каталозима јавних услуга и регистара на свим нивоима власти и његово практично кориштење кроз четири одабране пилот електронске услуге на сваком управном нивоу по једна (БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ). Као крајњи резултат, грађани и пословни субјекти ће имати користи од пројекта, јер ће моћи електронским путем да наруче и добију одређене потврде које су данас предмет мануелног издавања те ће на једном централизованом мјесту имати увид у све услуге које нуде сви органи управе. Такође, користи од пројекта ће имати и све институције укључене у имплементацију одабраних пилот услуга на свим релевантним управним нивоима у БиХ, јер ће испуњење циља пројекта повећати сарадњу и размјену података између њих, а процеси ће се олакшати и тиме постати једноставнији и транспарентнији.

Кроз пројекат „Имплементација заједничких сервиса за еУслуге“  бит ће изграђени вишеупотребљиви  заједнички блокове е-услуга, при централним јединицама за е-управу за сваки ниво власти и стављени на располагање институцијама које желе имплементирати електронске услуге. На овај начин, централне јединице за е-управу ће, свака за свој ниво, осигурати доступност свих нових услуга преко јединствених тачака контакта, тј. система јединствене комуникације и интеракције са свим корисницима услуга, који користе унифициране заједничке блокове е-услуга попут аутентикације и идентификације, електронских образаца, плаћања услуга и сл.Благовременом изградњом вишеупотребљивих заједничких сервиса е-услуга постижу се велике уштеде, јер је бесмислено да ове сервисе развија свака институција посебно, односно да се развијају за сваки тип електронске услуге посебно. С друге стране, имплементацијом инфраструктуре вишеупотребљивих заједничких сервиса е-услуга, централне јединице за е-управу ће свака за свој ниво, осигурати доступност свих нових услуга преко јединствених тачака контакта, те уз кориштење унифицираних система аутентикације и идентификације, електронских образаца, плаћања услуга, и сл.

Сва три пројекта раније је подржао Управно одбор Фонда за реформу јавне управе.