Састанак Надзорног тима за област Унапријеђење квалитета и процедура израде и доношења прописа бит ће одржан у понедјељак 21. јула 2014. године у просторијама зграде Владе Федерације Босне и Херцеговине, са почетком у 12 сати.

За овај састанак предложен је слиједећи дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 27.01.2014год. БД БиХ);

2.    Разматрање Нацрта пројектног приједлога „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа”;

3.    Анализа Извјештаја о напретку у имплементацији РАП 1 за прву половину 2014. године;

4.    Разно.