Регионална школа за јавну управу РЕСПА у сарадњи са предавачима Института за јавну управу (ИПА) из Даблина организовали су тродневну обуку за државне службенике из земаља Западног Балкана, који се баве функцијама управљања људским потенцијалима.

Генерални циљ овог семинара био је унаприједити способности учесника за креирање планова запошљавања и задржавање квалитетних кадрова.

Кроз кратке презентације, рад у групама те пленарне дискусије разматрана је улога службеника за УЛЈП, креирање УЛЈП стратегије – повезаност са пословним планом, план запошљавања, селекција кадрова помоћу компетенција и задржавање квалитетних кадрова.

Други циљ семинара био је осмишљавање пројеката из области УЛЈП-а, на нивоу држава учесница, а који ће унаприједити постојеће праксе. Тако су све земље дефинисале генералне пројектне теме, као и нацрт плана имплементације. Очекује се да пројекти буду завршени до октобра, када ће се учесници поново састати у РЕСПА-и гдје ће једни другима презентирати резултате.