Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ и Иван Драгошан, представник фирме СРЦ системске интеграције Београд потписат ће у петак 11. априла 2014. године у 11 сати у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе уговор о имплементацији пројекта „Родно одговорно буџетирање“.

Ради се о надоградњи  БМИС система који је захваљујући ранијем пројекту из реформске области јавне финансије уведен у министарства финансија на сва четири управна нивоа у БиХ.  

Ово је јединствен покушај да се кроз буџете влада, уведе принцип родне једнакости. Сврха пројекта је ефикасна подршка планирању и управљању буџетом у сегменту родно одговорног буџетирања као саставног дијела процеса припреме буџета и вођење модерног и транспарентног система управљања јавним финансијама примјеном информационих технологија.

Увођење принципа родне једнакости у правни, институционални и политички оквир у БиХ темељи се на обавезама које произилазе из међународних докумената, чланства у међународним асоцијацијама и принципа заштите темељних људских права садржаних у Уставу БиХ.

Пројекат је финансиран из Фонда за реформу јавне управе у БиХ, а његова имплементација допринијет ће реализацији мјера и активности из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ које се односе на реформску област јавне финансије.