Радионица о "Партнерству за отворену  власт"  за представнике Међуинституционалне радне групе за комуникације и управљање знањем Програма јачања јавних институција у БиХ одржана је 5. марта 2014. године у Коњицу. Организатор радионице, Њемачко друштво за међународну сарадњу – ГИЗ, који је уједно и носилац Програма јачања јавних институција у БиХ, заједно са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе БиХ, окупио је представнике Агенције за државну службу БиХ, Агенције за статистику БиХ, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Дирекције за европске интеграције и Агенције за предшколско, основно и средне образовање БиХ. Учешће на радионици узели су и представници невладиних организација Зашто не?, Транспаренси Интернешнал и Медиацентар.

Циљ радионице била је координација активности групе са напорима и досадашњим радом организација цивилног друштва у вези са Партнерством за отворену власт, а током радионице презентирана су искуства у досадашњем раду о поменутој теми невладиних организација Зашто не?, Транспаренси Интернешнал и Медиацентар. Представљен је пројекат “Иницијатива Партнерство за отворену власт″ и активности планиране у склопу тога односе се на: анализу и истраживања у областима везаним за „Партнерство за отворену власт“, односно приступ информацијама, фискалну транспарентност, механизме одлучивања, учешће грађана, јавне финансије; организацију радионица за јавне институције, организације цивилног друштва и медије о изазовима који се односе на „Партнерство за отворену власт“ и заговарање за испуњавање минималних стандарда за приступање „Партнерству“ у четири кључне цјелине – фискална транспарентност, приступ информацијама, имовински картони, укључивање грађана. Представљено је и осам принципа отворености података, као и онлине платформе за пријаве различитих проблема с којима се грађани свакодневно сусрећу. Презентована су и искуства организација цивилног друштва у БиХ, поготово у погледу постојећих и планираних пројеката и акивности усмјерених ка транспарентности власти, те сарадње цивилног друштва, медија и институција управе у остваривању отворености и транспарентности у раду.

Утврђена су бројна поља могуће сарадње, гдје се одређене активности групе могу провести у партнерству са организацијама цивилног друштва, а с друге стране група може послужити као добар узорак за пилотирање одређених активности усмјерених ка институцијама управе. „Партнерство за отворену власт“ оцијењено је као изузетно значајно, а закључено је да представља чак и логичан дио наставка реформе јавне управе који директно доприноси принципима отворености и транспарентности, на којима је ова реформа и заснована.

С обзиром на то да се једно цијело поглавље Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ у области Институционална комуникација директно односи на сарадњу са цивилним сектором, организација једне овакве радионице била је од посебног значаја за наставак и унапријеђење сарадње у дефинисању и имплементирању заједничких активности на пољу побољшања транспарентности и проактивнијој комуникацији.