Састанак Надзорног тима за област Управни поступци и управне услуге бит ће одржан у Сарајеву у четвртак 6. фебруара 2014. године, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, са почетком у 11 часова.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са 17. сједнице Надзорног тима одржане 25.10.2013.године,

2. Приједлог плана одржавања сједница Надзорног тима у 2014. години и договор око програмских/кључних активности НТ–а у 2014. години,

3. Припрема годишњег Извјештаја о напретку у имплементацији РАП1 за 2013. годину и верификација достављених података,

4. Ажурирање укупне листе пројеката и идентификација приоритетних пројеката за 2014. годину у реформској области

5. Информација о пројекту "Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека"

6. Информација о пројекту "Едукација водитеља управних поступака и инспектора"

7. Разно.