Грађани на доношење закона који би регулирали област е-пословања у БиХ чекају већ годинама, а мали корак напријед у том правцу би могло значити и доношење Приједлога закона о електроничком документу, који је прије неколико дана утврдило Вијеће министара БиХ. Ово је један од закона који ће комплетирати ову законску регулативу на разини државе.

''Доношењем Закона о е-потпису и Закон о е-правном и пословном промету, као и њихових подзаконских аката, створен је правни оквир за функционирање и развој информационог друштва у БиХ. А Закон о е-документу ће употпунити и заокружити правни оквир из области информационог друштва и омогућити успостављање електронског правног и пословног промета у поступцима који се воде пред органима управе БиХ'', казала је за еКапија.ба

Ирида Варатановић, шефица одјела за информатизацију у сектору за комуникације и информатизацију Министарства комуникација и промета БиХ.

Додаје да је усвојен и један подзаконски акт  Закона о е-потпису,  Одлука  о основама употребе електронског потписа и пружања услуга овјеравања (Сл. гласник БиХ“ број 21/09), а израда и усвајање других потребних подзаконских аката, наводи, планира се након формирања Уреда, те њихово усклађивање у складу са прописима и директивама ЕУ.

Бројне користи од доношења закона

Што се тиче утврђивања приједлога закона о електроничком документу из Вијећа министара БиХ кажу да ће се овим убрзати процедуре и самим тим унаприједити ефективност власти у контакту с грађанима те допринијети. Његов значај првенствено везује за стварање увјета за изједначавање електроничког и документа у писаном облику у одвијању правног промета између физичких и правних особа и тијела јавних власти. На овај начин жели се омогућити успостава електроничког правног и пословног промета пред тијелима управе Босни и Херцеговини.

Коришћење електроничког документа, као службено валидног, скратит ће вријеме потребно за провођење поступака, а очекује се позитиван утјецај на смањење трошкова који се тренутачно производе приликом слања докумената у писаној форми, наводе из Вијећа министара БиХ. Министарство комуникација и промета би за требало упутити Парламенту на разматрање.

Варатановић наводи да је за е-пословање Г2Г (Говернмент то Говернмент) и Г2Б (Говернмент то Бусинесс) потребно успоставити надзорни орган, Уред за надзор и акредитацију овјерилаца.  Његова успостава је, како сазнајемо, планирана у 2014. и то унутар овог Министарства. За то је, наводи, неопходно извршити измјене и допуне Правилника о унутарњих систематизацији радних мјеста Министарства.

"Планирано је да се интерном прерасподјелом радних мјеста формира Уред. Успостављањем Уреда ће се почети примјењивати чак три Закона (Закон о е-потпису, Закон о е-документу и Закон о е-правном и пословном промету)'', казала је за еКапија.ба Варатановић.

Додаје да је издавање квалифицираних потврда дефинирано у потпуности Законом о е-потпису и Одлуком, а моћи ће се примјењивати након формирања надзорног органа, наводи она.

О томе када би могла заживјети у пракси оваква врста е-комуникације каже да се она очекује након успостављања Уреда, те испуњавања потребних услова за почетак рада Уреда, што подразумијева успостављање и прилагођавање постојеће ИКТ инфраструктуре, те уколико буде потребна и њена евентуална надоградња, као и након доношења подзаконских аката везаних за сва три претходно наведена закона.

Све ово значи да би ова година могла бити кључна  за формирање основа за успоставу пружања е-сервиса грађанима и пословној заједници. Регулатива за успоставу овог пословања покушава се употпунити и на ентитетској разини о чему смо писали претходних година.