Шести састанак Међуинституционалне групе за комуникације и управљање знањем Програма јачања јавних институција у БиХ одржан је у уторак, 03.12.2013.године у Добоју, а у организацији Њемачког друштва за међународну сарадњу – ГИЗ. Чланови ове групе, који су уједно и представници институција корисница Програма, имали су прилику да се осврну на спроведене активности унутар појединачних институција, размијене искуства и заједнички планирају поља будуће сарадње.

 

Једна од тачака дневног реда односила се на утврђивање приоритета из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ из реформске области Институционална комуникација. У складу са потребама и приоритетима сваке појединачне институције, договорени су наредни кораци и активности које ће бити од заједничког значаја за све институције кориснице Програма.

 

Израда нацрта плана активности за рад групе у 2014. години била је тачка дневног реда којом је састанак закључен, након чега су дефиниcани конкретни кораци и активности, као и рокови испуњења истих. Састанку су присуствовали представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Дирекције за европске интеграције, Агенције за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ и Агенције за статистику БиХ.