Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Институционална комуникација бит ће одржан у петак, 08. новембра, 2013. године у 13:00 сати у просторијама Уреда координатора за РЈУ, Вразова 9, 71 000 Сарајево.

Предложени дневни ред састанка:1.    Усвајање дневног реда и записника са претходног састанка НТ-а

2.    Информација о предстојећој кампањи промоције РЈУ

3.    Информација о статусу пројеката ″Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II″ и ″Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ″

4.    Дискусија о припреми Годишњег извјештаја о напретку у имплементацији РАП1 за 2013. год.

5.    План одржавања сједница НТ-а за ИК за 2014.годину

6.    Избор предсједавајућег НТ-а за наредно тромјесечје

7.    Разно