Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе одржана је 24. 10. 2013. године у Бањој Луци.

На сједници је усвојен  трећи Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе  за 2013. годину који  представља преглед активности Фонда у периоду 1. јули – 30. септембар 2013.године, те даје увид у садашње стање и фазе у којим се налазе до сада одобрени пројекти који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе, као и финансијски преглед расположивих средстава Фонда.

Такође, усвојен је  Почетни извјештај о имплементацији пројекта "Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским  модулима за планирање кадрова, вођење интерног тржишта рада у органима Републике Српске". Пројекат треба да обезбиједи ефикасније планирање кадрова као и вођење модерног и транспарентног система интерног тржишта рада, примјеном информационих технологија, као и да омогући органима управе ефикасно кадровско планирање у складу са Законом о државним службеницима.

Разматрана је и усвојена Информација у вези прикључења новог донатора, Министарства вањских послова Данске Фонду за реформу јавне управе и нацрт Анекса IV Меморандума о разумијевању. Данска, а након што се потпише Анекс Меморандума, као нови донатор ће извршити улагање у Фонд за реформу јавне управе у износу од 28,25 милиона ДКК (приближно 3,76 милиона еура), почев од 2014.године,  а у  складу с динамиком уплата  одобреном од стране Министарства вањских послова Данске. Средства ће се користити  сукцесивно, у складу с динамиком одобрења пројектних задатака од стране Управног одбора Фонда.

Такође, у цилју далјег унапређења, разматран је и приједлог Процедура управлјања финансијама Фонда за реформу јавне управе.