Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у четвртак, 24.10.2013. године с почетком у 12 сати у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала за састанке), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.

Дневни ред: 1.    Верификација Записника с 35. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 19.07.2013. године;

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.07.-30.09.2013. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда;

3.    Почетни извјештај о имплементацији пројекта „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на почетни извјештај;

4.    Информација у вези прикључења новог донатора – Министарства вањских послова Данске Фонду за реформу јавне управе и нацрт Анекса ИВ Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе;

5.    Приједлог Смјерница о измјенама и допунама Смјерница за формирање и рад комисија за набавке за провођење поступака јавних набавки финансираних из Фонда за реформу јавне управе;

6.    Приједлог Процедура управљања финансијама Фонда за реформу јавне управе;

7.    Информација о догађањима након реализације пројекта „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ;

8.    Информација о начину даљег ангажмана експерта за јавне набавке;

9.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

10.    Разно.