Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа бит ће одржан у четвртак  30.05.2013. године у просторијама Уреда за законодавство Вијећа министара БиХ, зграда Парламентарне скупштине БиХ, са почетком у 12:00 сати.

Дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 26.03.2013год. Уред за законодавство ФБиХ);

2.    Разматрање и усаглашавање предложене пројектне идеје „Начин транспонирања ЕУ законодавства у домаћи правни систем“;

3.    Анализу стања  у реформској области и проведба мјера из РАП1 у 2013. години и предлагање нових пројектних идеја;

4.    Достављање информација о напретку у имплементацији  РАП1 за  прву половину 2013. године;

5.    Разно.