У просторијама Агенције за државну службу Федерације БиХ у сриједу (24.04.2013.године) одржана је сједница Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима.

Чланови Надзорног тима, поред информација о стању у овој реформској области и текућим пројектима, расправљали су о садржају документа „Нацрт оквира политика за развој управљања људским потенцијалима у структурама јавне управе у БиХ“ (први дио).

Овом приликом, експерт из СИГМА програма, Дамир Ахметовић је присутнима презентирао првих пет начела за развој упарављања људским потенцијалима у структурама јавне управе у БиХ, која би требала бити основа за стварање појединачних политика из ове области на сваком управном нивоу у БиХ.

„Будуће политике развоја УЉП- а не могу дати жељени резултат уколико основна начела будуће праксе не буду важила за све запослене у институцијама јавне управе. С тим у вези, први и основни корак јесте дефинисање заједничког оквира будућих реформи  у овој области“, истакао је Ахметовић.

Начела која је презентирао гдин. Ахметовић прате ревидирани Акциони план 1. Та начела су: општи приступ УЉП, организационо уређење, управљање информацијама, планирање, те регрутирање и одабир кадрова.

Чланови Надзорног тима су уз неколико примједби и коментара подржали овај први дио документа, а планирано је да се до краја маја одржи још једна сједница Надзорног тима на којој би био презентиран финални документ „Нацрт оквира политика за развој упарављања људским потенцијалима у структурама јавне управе у БиХ“.

Израдом и усвајањем политика развоја УЉП-а, реализирао би се циљ из ревидираног Акционог плана 1, УЉП 1.1 „Дефинирати политику развоја УЉП-а у структурама јавне управе у БиХ засновану на усаглашеним принципима“.