Састанак који Канцеларија координатора за реформу јавне управе организира са координаторима за реформу јавне управе Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине бит ће одржан у понедјељак,  22.04.2013. године у 12 сати у просторијама Канцеларије, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1. Договор око укупне листе пројеката за финансирање из Фонда за реформу јавне управе и пројеката који ће се финансирати из неутрошених средстава Фонда (ажурирана укупна листа пројеката из 2012. године укључујући приоритете за 2012. и 2013. годину)

2. Договор око садржаја пројектних активности пројектног приједлога „Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ из реформске области Управни поступци и управне услуге

3. Договор око начина и динамике одобрења пројеката на нивоу влада

4. Договор око праћења рада надзорних тимова и информисање о промјенама у саставу надзорних тимова по реформским областима по нивоима власти

5. Договор око прикључења Министарства вањских послова Данске у Фонд за реформу јавне управе (нова 4 милиона еура у периоду 2014-2016) и с тим у вези покретање активности на припреми и усаглашавању Анекса ИВ Меморандума о разумијевању

6. Размјена информација о усвајању материјала за припрему Акционог плана 2 Стратегије реформе јавне управе

7. Разно.