Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву усвојило је информацију о припремним активностима на изради другог акционог плана реформе јавне управе и приједлог Основа за израду другог акционог плана Стретегије реформе јавне управе у БиХ.

Други Акциони план требао би се бавити микро и макро организацијом управе као и капацитетима унутар одређених области јачањем сарадње између институција на свим нивоима власти.  Очекује се да ће кроз АП 2 бити побољшана прегледност и јасноћа организације јавних управа у БиХ, ентитетима и Брчко дистрикту БиХ.

Постављање јасног и рационалног организационог оквира јавне управе, путем Акционог плана 2, је предуслов за даљи рад на изградњи капацитета појединачних органа за преузимање обавеза из ацqуис-а ЕУ и пружање услуга грађанима , што је један од општих циљева Стратегије.

АП 2 ће уз подршку Канцеларије координатора за реформу јавне управе израдити радна група састављена од представника власти са сва четири управна нивоа, а за коју Савјет министара БиХ, владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ тек у наредном периоду требају дати сагласност.  Ово је први корак ка изради другог акционог плана који неће бити могуће направити уколико ове документе не усвоје Влада Републике Српске, Влада Федерације БиХ, те Влада Брчко дистрикта БиХ те не именују чланове радне групе, а што је данашњим закључком владама у БиХ и препоручило Вијеће министара БиХ.

Стратегија реформе јавне управе у Босни и Херцеговини предвидјела је, поред Акционог плана 1, израду и проведбу Акционог плана 2.