Састанак Надзорног тима за реформску област е-управа РАП1 Стратегије за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини бит ће одржан у уторак, 26. марта 2013. године у просторијама Скупштине Дистрикта Брчко БиХ, Ул. Младена Маглова 2, са почетком у 13.00 часова.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање дневног реда

2.    Избор предсједавајућег Надзорног тима за сљедећи период

3.    Усвајање Записника са прошлог састанка Надзорног тима (одржаног 08. фебруара 2013. године)

4.    Изјашњење о Пројектном приједлогу „Студија изводљивости за имплементацију система оне-стоп-схоп за регистрацију пословних субјеката“

5.    Пројектни задатак „Подршка припреми Пројектног задатка за успоставу унифицираног софтвер-а за one-stop-shop систем регистрације пословних субјеката у БиХ“ (Делегација Европске комисије у БиХ)

6.    Утврђивање нових пројектних идеја за 2013. годину

7.    План одржаваја састанака Надзорног тима у 2013. години

8.    Разно (нови донатори у ФРЈУ, усвајање Финалног извјештаја пројекта „Израда и успостављање Оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“, студијска посјета – Њемачка; Извјештај о напретку за 2012. годину, начин финансирања пројеката из ФРЈУ…).