Институција омбудсмана за људска права БиХ је у 2012. години запримила 3.124 жалбе у поводу кршења права подноситеља у различитим областима, што показује да је задржан тренд учесталости обраћања грађана овој институцији из претходних година.

– Када се статистички подаци упоређују с подацима из претходних година може се закључити да постоји константа у броју обраћања Институцији омбудсмана БиХ – казала је у разговору за Агенцију ФЕНА Јасминка Џумхур, омбудсман за људска права БиХ.

По њеним ријечима, и даље се највећи број жалби (637) упућених Институцији омбудсмана односи на рад правосуђа, "што, истовремено указује да је у БиХ угрожен систем заштите права грађана, с обзиром на то да се правосудни систем сматра посљедњим механизмом у заштити права грађана прије обраћања Суду за људска права у Страсбоургу".

– Разлози због чега се грађани жале на функционирање правосуђа везани су за дуготрајност судских поступака – подсјећа Џумхур, наводећи да је из жалби видљиво да се расправе у суду често отказују због боловања судија, или њиховог именовања на друге дужности, тако да странке неријетко сазнају дан уочи расправе да ће она бити отказана.

Друга врста предмета односи се на функционирање управе (администрације), у вези са чиме се Омбудсманима БиХ обратио 381 грађанин, што је, сматра Џумхур, веома важно, имајући у виду сталну упућеност грађана на управу у поводу различтих евиденција, издавања увјерења, дозвола…Наглашава да се и на управу односе приговори који се тичу дуготрајности поступака, укључујући вишекратно разматрање одлука на релацији првостепених и другостепених органа.На упит о осталим најчешћим облицима кршења људских права, омбудсман БиХ наводи да су то повреде права у области радних односа, посебно када су у питању процедуре о одређеним документима које би надлежни органи требало да траже по службеној дужности као што су евиденција о некажњавању, те инсистирање на љекарском увјерењу што није увјет за пријављивање на конкурс, него је увјет за заснивање радног односа.

– Оно што забрињава јесте чињеница да Институција омбудсмана БиХ биљежи стални пораст жалби које се односе на дискриминацију (246) од чега је највећи број жалби везан за мобинг од шефова према упосленицима, али су регистрирани и случајеви између упосленика на истој разини (вертикални и хоризонтални мобинг) – констатира Џумхур.

Иако се ради о повећаном броју обраћања, према процјенама омбудсмана, стварни број случајева дискриминације је далеко већи, јер се грађани ријетко одлучују на кориштење законских механизама у случају неједнаког третмана по било којој основи.

Када је у питању приступ информацијама, Институција омбудсмана није регистрирала значајније проблеме када се ради о заштити приватности, а жалбе се углавном односе на случајеве у којима органи не поступају по захтјевима, или не доносе рјешења, односно не указују на правне лијекове.

– Од 2010. покренуто је питање у којој мери приступ информацијама захтијева да се направи баланс у односу на заштиту особних података – подсјећа Џумхур.

Прецизира да је став Институције омбудсмана БиХ да између слободе приступа информацијама и заштите особних података нема никаквог конфликта, него да су то комплементарне ствари с обзиром на то да Закон о слободи приступа информацијама налаже јавном органу да уради тест јавног интереса и да чак, иако се ради о особном податку, јавни орган га може објавити, уколико је јавни интерес истакнут у конкретном случају.

Када је ријеч о жалбама на владина и министарска именовања, то се питање углавном веже за изборне године.

– Тако, сваки избори "доносе" и повећање броја жалби које се односе не само на именовања, него и на разрјешења која се често врше без провођења законске процедуре и без поштивања принципа утврђених у Закону о владиним и министарским именовањима – казала је омбудсман БиХ Јасминка Џумхур у разговору за Агенцију ФЕНА, пренијело је (Ослобођење)