Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ одржат ће 1.02.2013. године у Сарајеву састанак са координаторима реформе јавне управе из ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ.

Предложени дневни ред:

1.    Договор о:

а)    Активностима на припреми приоритетних пројеката из 2012. године и утврђивању листе приоритета за 2013. годину;

б)    Неутрошеним средствима Фонда за реформу јавне управе;

ц)    Упућивању материјала за припрему Акционог плана 2 Вијећу министара БиХ/владама (Размјена информација координатора за реформу јавне управе о начину именовања чланова у Радну групу)

2.    Разно.