Састанак Имплементационог тима пројекат „Информациони систем управљања буџетом“- БМИС бит ће одржан у четвртак 06.12.2012. године у Сарајеву, у просторијама Уреда координатора за РЈУ, Вразова 9, са почетком у 13 сати.

Дневни ред:

1.    Усвајање записника са састанка Имплементационог тима одржаног 18.10.2012. године;

2.    Разматрање проширења пројекта БМИС;

3.    Одржавање БМИС система;

4.    Усаглашавање термина за обуку;

5.    Организација студијског путовања у оквиру пројекта БМИС;

6.    Организација завршне конференције за пројекат БМИС;

7.    Разно.