Уредба о стручном образовању и усавршавању државних службеника у ФБиХ

Влада ФБиХ донијела је данас Уредбу о планирању, организацији и проведби стручног образовања и усавршавања државних службеника у органима државне службе у Федерацији БиХ. Циљ је да се обезбиједи што ефикаснији и с материјалног становишта што прихватљивији начин проведбе Плана стручног образовања и усавршавања државних службеника. У досадашњој пракси обуке је организовала Агенција, посредством унутрашњих тренера Агенције, донатора и путем јавних набавки, ангажовањем вањских експерата. Узимајући у обзир ограничена финансијска средства за реализацију стручних обука специјалистичког садржаја, интенција је да се уведе иновирани начин агажовања тренера државних службеника из органа државне службе који посједују експертни ниво знања из одређене области. Ради отклањања проблема учешћа на обукама и начина селектирања полазника обуке, Уредбом се прецизирају обавезе Агенције и државних службеника који се пријављују на обуке у организацији Агенције, како би се осигурао одговорнији приступ државних службеника стручном образовању и усавршавању.

Покретање приједлога за измјене и допуне колективног уговора

Данас је Влада ФБиХ донијела Одлуку којом утврђује интерес и активности за покретање приједлога за измјене и допуне Колективног уговора за службенике органа управе и судске власти у ФБиХ. Активности ће започети обраћањем владама кантона – потписницима Колективног уговора, ради прибављања њихових мишљења и сугласности. Након тога ће Влада ФБиХ приступити подношењу приједлога за измјене и допуне Колективног уговора Самосталном синдикату службеника органа управе и судске власти у ФБиХ ради ступања у преговоре. У име Владе ФБиХ, активности ће проводити Федерално министарство правде. Како је образложено, измјене и допуне Колективног уговора требају омогућити провођење Закона о платама и накнадама у органима власти ФБиХ, чијим је одредбама јасно прописано да је накнада за топли оброк пређвидена у висини од један посто, а за регрес у висини од 50 посто нето плате исплаћене у Федерацији БиХ. Ове одредбе, које се односе и на кантоне, примјењују се, према Закону, наредног дана од дана потписивања измјена и допуна Колективног уговора за службенике органа управе и судске власти у Федерацији БиХ. Обзиром да није дошло до измјене, а отпочела је примјена одредбе чл. 30 и 31. Закона о платама и накнадама, дошло је до подношења великог броја тужбених захтјева и оптерећења буџета Федерације БиХ и кантона, што је довело у питање њихово функционисање и одрживост.

Аконтативна основица за обрачун плаћа за трећи квартал 2012. године

Влада ФБиХ је дала сагласност на Споразум о утврђивању аконтативне основице за обрачун плата државних службеника и намјештеника у органима државне службе, судској власти и јавним установама у ФБиХ за трећи квартал 2012. године, као и на истовјетан документ који се односи на обрачун плаћа полицијских службеника, државних службеника и намјештеника Федералног министарства унутрашњих послова. У складу са овим документима, Влада ФБиХ је данас донијела Закључак којим се аконтативна основица за обрачун плата за трећи квартал ове године утврђује у висини од 315 КМ за све који примају плату из Буџета Федерације БиХ, осим за оне чија је плата регулисана Законом о платама и накнадама судаца и тужитеља у Федерацији БиХ. Овим је Влада испунила још један од услова нужних за закључење Stand by аранжмана с ММФ-ом.