Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа бит ће одржан у петак 29. јуна 2012. године у Сарајеву у просторијама Владе Федерације БиХ, у Алипашиној улици 41, са почетком у 12 сати.

 

За овај састанак предлажемо слиједећи дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 02.04.2012год. Сарајево);

2.    Разматрање и усаглашавање пројектног приједлога „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа“ и актуализирање раније прекинутог пројекта „Апликација софтвера за електронску базу прописа – ЛДБ“;

3.    Достављање информација о напретку у имплементацији РАП1 за прву половину 2012. Године;

4.    Приједлог плана за одржавање сједница НТ за 2012. Годину;

5.    Разно.

 

Материјал за састанак Надзорног тима можете преузети овдје.