Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију заказан је за петак 22. јуна 2012. године у Сарајеву у просторијама Владе Федерације БиХ, у Алипашиној улици број 41, с почетком у  12:00 сати.  

 

За овај састанак предложен је слиједећи дневни ред:   

1.    Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима;

2.    Имплементација пројекта „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И

3.    Достављање информација о напретку у имплементацији РАП 1 за прву половину 2012. године;

4.    Приједлог плана за одржавање сједница НТ за 2012. годину;

5.    Разно.

Материјал за сједницу можете преузети овдје.