Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju zakazan je za petak 22. lipnja 2012. godine u Sarajevu u prostorijama Vlade Federacije BiH, u Alipašinoj ulici broj 41, s početkom u  12:00 sati.  

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:   

1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima;  

2.    Implementacija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I

3.    Dostavljanje informacija o napretku u implementaciji RAP 1 za prvu polovinu 2012. godine;

4.    Prijedlog plana za održavanje sjednica NT za 2012. godinu;

5.    Razno.

Materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje.