На тематском састанку Надзорног тима за област Управни поступци и управне услуге који је одржан данас у Сарајеву стручна свјетница за ову реформску област Маја Рудан презентирала је анализу проведбе мјера из Ревидираног Акционог плана 1 у 2011. години, те представила и планиране активности за 2012. годину са препорукама за њихову реализацију.

Маја Рудан се осврнула на чињеницу да је један од циљева из ове области у 2011. години, био усвајање Програма за побољшање квалитета управног одлучивања, те истакла да су три владе већ усвојиле овакав документ, док се његово усвајање чека у Влади Федерације БиХ. Програм управног одлучивања садржи низ мјера које институције управе на сва четири управна нивоа у БиХ требају испунити до краја 2012. године.

Примјена Програма имат ће посредан и непосредан утицај на бх. грађане којима ће, између осталог, бити омогућено да своју комуникацију са органима управе остварују електронским путем, али и да, умјесто њих, органи управе прибављају документацију о којој се води службена евиденција. Такођер, дужина трајања поступака ће се знатно скратити с обзиром да ће првостепени орган бити у обвези да замјени донесено рјешење кад утврди да је жалба оправдана, а другостепени орган ће бити у обавези да мериторно одлучи у случајевима када није потребно поступак употпуњавати. Шутња администрације бит ће сведена на најмању могућу мјеру примјеном начела ажурности које до сада није постојало у важећим законима о управном поступку (ЗУП).

Имплементацијом Програма бит ће ојачана и управна инспекције са препоруком за доношење Закона о управној инспекцији на нивоу БиХ, Федерације БиХ и Брчко Дистрикта по узору на исти закон који постоји у Републици Српској. Тиме би се у потпуности ојачао положај управних инспектора, а радит ће се и на континуираној едукацији водитеља и управних инспектора која ће довести до квалитетније и ефикасније проведбе управних процедура.

Чланови НТ за ову област разговарали су и како на најбољи начин реализирати неке од циљева из РАП 1, попут осигурања рјешавања предмета у прописним роковима и осигуравања желби и других правних средстава у прописном року. Ова мјера има за циљ такођер смањити шутњу администрације, односно убрзати рјешавање неријешених предмета, као и учинити ефикаснијим рад државних службеника који су ангажирани на овим пословима.

Чланови НТ сложили су се да је потребно урадити пројекат који се односи на ове двије мјере и кандидирати га Управном одбору Фонда за реформу јавне управе.  Чланови НТ закључили су, између осталог, да је потребно сачинити „мапу пута“, односно обавезе које стоје пред институцијама управе преточити у јединствен документ који ће бити презентиран Савјету министара БиХ, Влади Републике Српске, Влади Федерације БиХ те Влади Брчко дистрикта БиХ. Састанку су присуствовали државна координаторица за реформу јавне управе Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе из РС Стојанка Ћулибрк те чланови НТ за ову област: Дијана Берибака из Министарства правде БиХ, Мирјана Клеменс и Месуд Исаковић  из Федералног министраства правде, Весна Ненадић и Љиљана Тодоровић из Министраства управе и локалне самоуправе РС.