Састанак Надзорног тима из области Јавних финансија, који је одржан 19. априла, био је у цијелости посвећен имплементацији пројекта „Информациони систем за управљање буџетом“ (БМИС). 

 

Сврха пројекта је стварање и имплементација модерног БМИС система базираног на централизираним базама података које ће бити смјештене у  министарствима финансија, на начин да све буџетске институције приступе припреми буџета преко онлине базе, имплемениране са сигурносним системом и бацкуп-ом. 

 

Како је речено, сваки буџетски корисник шаље министарствима финансија своје буџетске захтјеве у форми табела у Еxцелу. Одјели за буџет у министарствима финансија ручно уносе захтјеве свих буџетских корисника. То узима пуно времена запосленим у министарствима финансија с обзиром да на нивоу БиХ, Федерације, РС-а и Брчко дистрикта постоји скоро 300 буџетских корисника. Такођер је велика могућност грешака, а министарства финансија немају времена за вршење анализа.

 

Имплементација БМИС у свим буџетским институцијама, користећи најновију технологију је исплативо рјешење које смањује трошкове управљања и координирања операцијама владиних финансија, подржавајући информирани процес доношења одлука у планирању и алокацији ресурса, те управљању владиним новцем. 

 

Реформе буџета које се могу остварити помоћу постојећих технологија су досегле одређени праг. Даље реформе у овом смислу, посебно увођење програмског буџетирања и система ревизије заснованог на учинку, изискују технолошку надоградњу. Стога је овај пројект процијењен као високо приоритетан. 

 

Имплементатор је за потребе реализације пројекта БМИС Уреду координатора за реформу јавне управе, 11. априла ове године испоручио лиценце БМИС софтвера за 300 корисника. Испоруком ових лиценци, кључни корисници пројекта: Министарство финансија и трезора БиХ, Федерално министарство финансија БиХ, Министарство финансија Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко дистрикта, су стекли потребна права за инсталацију и временски неограничену употребу БМИС софтвера у укупном броју до 300 корисника. На састанку Надзорног тима је договорена расподејла лиценци тако да ниво БиХ добије 78 лиценци, ниво РС-а 126, ниво ФБиХ 66 лиценци и ниво БД 30 лиценци.  

 

Предвиђено је да пројекат буде завршен 26. јануара 2013. године.