Радио Брчко Дистрикт – У Градској вијећници уручени су цертификати за 37 државна службеника јавне управе дистрикта, који су успјешно прошли обуку из информатике и кориштења рачунара по савременом ЕЦДЛ систему признатом у више од 140 земаља свијета.

Брано Јовичић, шеф Сектора за реформу јавне управе у Влади Брчко дистрикта БиХ је казао да је у првој фази пројекта, који је финансиран из процеса реформе јавне управе, било обухваћено 150 људи, док ће у другој фази, односно наставку пројекта, бити још око 225 кандидата.

«Циљ овог пројекта је подизање на већи ниво оспособљености државних службеника у БиХ, односно да би се на неки начин та едукација, управљање информационим технологијама, стандардизирала према стандардима ЕУ», истакао је Јовичић.

Енида Шехерац-Џаферовић, стручни савјетник за реформу јавне управе и руководилац овог пројекта, нагласила је да се кроз повећање опћег степена информатичке писмености у државној служби, жели допринијети осавремењавању рада државних службеника и модернизацији државне управе, како би она представљала ефикасан и квалитетан сервис за све кориснике управних услуга, те била способна одговорити захтјевима интеграцијских процеса у Европску унију.

«Пројекат обухвата све нивое власти у БиХ, а на захтјев корисника, те захваљујући додатним средствима које смо добили из Фонда, оригинални број од 1600 полазника ове обуке сада је повећан на укупно 2400 », додала је Шехерац-Џаферовић.

Хашим Кујунџић, службеник брчанског Инспектората, учесник пројекта и добитник цертификата, је казао да осим што ће се њиме унаприједити лично знање самих учесника, овај врло важан пројекат ће имати и велики значај за само грађанство дистрикта када је у питању кориштење информатичких напредака.

Овај пројекат, који је почео у децембру 2010. а планирано је да заврши до краја маја ове године, финансира се средствима Фонда за реформу јавну управе, а проводе га два конзорција фирми са којима је Уреда координатора за реформу јавне управе закључио уговор.