Слободна Босна: – Стварање професионалне, одговорне, политички неутралне и ефикасне јавне управе, то је бит реформе које све земље у регији требају “проћи” у процесу приступања Европској унији. У Извјештају о напретку БиХ у 2011. стоји да је у области јавне управе постигнут ограничен напредак, док стална расцјепканост и политизирање државне службе и даље представља проблем. Управо због тога, посебно је значајно да државни службеници из БиХ имају прилику да пролазе обуке из ове области – Регионална школа за јавну управу у Даниловграду већ годину и пол дана одржава врхунске семинаре и обуке за државне службенике из цијеле регије.

Суад Мусић, први директор РеСПА-е у Даниловграду, именован из БиХ, сматра да је ова школа најуспјешнија ЕУ иницијатива за подршку земљама Западног Балкана којом је "након осам година развоја, преговора и договора успостављена заједничка институција земаља у регији, међународним уговором ових земаља које управљају РеСПА-ом кроз Управни одбор".

Особље школе такођер долази из цијеле регије. Директор Мусић додаје: "Уз помоћ Европског института за јавну управу са сједиштем у Луксембургу, развили смо процедуре избора особља за РеСПА-у. Данас овдје имамо 15 запослених из регије, из Београда, Загреба, Сарајева, Скопља, Подгорице. РеСПА није само школа већ и својеврстан центар за сарадњу, па у том смислу све више радимо и на умрежавању јавних управа држава регије, успостављању разних облика сарадње".

 

 Минела Алибеговић, из Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније, једна је од државних службеника из БиХ који су имали прилику похађати школу у Даниловграду. Она је похађала један модул у РеСПА-и, посвећен међународним протоколима, почетком године. "Имали смо врхунске предаваче, то није била обична обука, све о чему смо говорили вјежбали смо на конкретним примјерима. Заиста сам одушевљена што сам имала прилику у томе учествовати", додаје Минела.

Иницијатива за њено формирање јавила се 2003. године, на Солунском самиту земаља чланица ЕУ-а, када је земљама Западног Балкана отворена перспектива за придруживање ЕУ. Након што је Протокол о сарадњи о оснивању РеСПА-е потписан 2006. године од стране свих шест држава регије, у августу 2010. године је међународни споразум о оснивању РеСПА-е ступио на снагу. Претходно је ратификован у парламентима свих држава потписница – Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе и Србије. Косово формално није чланица РеСПА-е, али у свим семинарима и обукама и косовским службеницима је омогућено да учествују.

Земље потписнице преузеле су обавезе и у погледу финансирања и у погледу управљања школом. Ратификацијом споразума, наиме, свака земља оснивач се обавезала да ће на годишњем нивоу уплаћивати једнаке доприносе за РеСПА-у. За прошлу годину је то био износ од 150 хиљада еура, појединачно за сваку државу чланицу. За реконструкцију објекта код Даниловграда и изградњу пратећег објекта за смјештај учесника у програмима РеСПА-е Влада Црне Горе уложила је више од пет милиона еура. Школа је отворена средином новембра 2010. године, а међународним уговором је дефинисано да се она оснива као међународна организација, тако да има статус дипломатске мисије у Црној Гори. ЕУ је осигурала око 900 хиљада еура за опремање ових објеката у Даниловграду, као донацију за набавку намјештаја и рачунарске опреме. Службени језик у РеСПА-и је енглески.