Тематски састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 18.11.2011год. Бања Лука);

2.    Анализа стања у реформској области СПКИП – проведба мјера из РАП1;

3.    Рад и функционисање структура за координацију, надзор и имплементацију РЈУ;

4.    Разно;

бит ће одржан у понедјељак 02.04.2012. године у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, са почетком у 12:00 сати.