Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ данас је у Сарајеву са координаторицом из Федерације БиХ Мирсадом Јахић и Миканом Давидовићем, замјеником координаторице за реформу јавне управе из Републике Српске одржала састанак на којем је разговарано о листи приоритетних пројеката у овој години који ће бити финансирани из Фонда за реформу јавне управе.

На листи приоритетних пројеката су, између осталог, пројекти од којих ће директну корист имати грађани БиХ као и пословна заједница у БиХ. Ради се о пројектима као што су: „Израда софтwаре-а за подршку изради нацрта закона и других прописа“, „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“, „Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“, “Имплементација заједничких сервиса за еУслуге“ и др.

Координатори за реформу јавне управе у БиХ разговорали су и о припреми материјала за иницирање одржавања сједнице Координационог одбора за економски развој и европске интеграције, тијела које је задужено да разматра питање проведбе реформе јавне управе у  БиХ.

На састанку је било ријечи и о финализирању документа „Смјернице за мониторинг и извјештавање о имплементацији Ревидираног акционог плана 1 Стратегије за проведбу реформе јавне управе“, који би требао бити усвојен на сједници Управног одбора Фонда за реформу јавне управе планираној за фебруар ове године.

Државна координаторица за реформу јавне управе обавијестила је координаторе да је финализиран документ „Основи развоја другог акционог плана“, те да је урађена информација о припремним активностима за његову израду као и приједлог одлуке о формирању међувладине радне групе. Координаторима за реформу јавне управе дат је додатни рок за изјашњење о овим материјалима који ће, у коначници, бити прослијеђени ентитетским владама, Влади Брчко дистрикта БиХ као и Вијећу министара БиХ на разматрање. Други Акциони план, углавном,  ће се бавити организацијом управе, односно управа у БиХ. У програму рада Вијећа министара БиХ за 2012. годину наглашено је да ће у овој години бит предложен акциони план 2 Стратегије реформе јавне управе, а што представља кључни приоритет за провођење мјера из Европског партнерства.