Тематски састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање дневног реда 

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима од 28.10.2011. године

3. Планирање реализације активности из Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за 2011.-2012. годину

4. Разно

 

Биће одржан у четвртак, 24.11.2011. године, са почетком у 13:00 часова, у Хотелу Босниа, ул. Куловића 9, 71 000 Сарајево.