Канцеларија координатора за реформу јавне управе у сарадњи са тимом техничке помоћи EUPAR пројекта Делегације Европске Уније у БиХ организовали су за координаторе реформе јавне управе у БиХ и чланове надзорних тимова из шест реформских области радионицу  на тему представљања "Смјерница за мониторинг и извјештавање  о имплементацији Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе" која је одржана данас на Влашићу.

С обзиром на чињеницу  да су документ Ревидирани Акциони план 1 у протеклом периоду усвојили Савјет министара БиХ, владе на нивоу  Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ   проистекла је и потреба  да се унаприједи укупан систем  извјештавања  о напретку у имплементацији реформе сходно структури овог документа.

Експерт EUPAR-а Самир Шошићевић представио је смјернице те је говорио о методологији праћења и извјештавања имплементације Ревидираног Акционог плана 1. У уводној ријечи Семиха Боровац, координаторица за реформу јавне управе у БиХ, казала је да је сарадња надзорних тимова темељ за успјешнију имплементацију реформе јавне управе у БиХ те изразила увјерење да ће прихватањем овог документа извјештавање о имплементацији мјера добити квалитативан карактер, у односу на досадашње квантативно извјештавање.

Побољшање начина извјештавања кључ је за успјешно  разумијевање реформе јавне управе, која се спроводи на сва четири управна нивоа у БиХ. Проблем у раду надзорних тимова представља начин остварења сарадње са институцијама управе у БиХ које су дужне да проведу одређене мјере, да би управа у БиХ била ближа грађанима као и пословној заједници али и да би задовољила европске критерије који се пред њу постављају.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ ће и у наредном период радити на рјешавању овог питања те водити активности на разумијевању суштине ове реформе која представља један од услова за чланство у Европској Унији. Учесници радионице ријешење виде у потреби да Савјет министара БиХ, те владе Федерације БиХ, Републике Српске И Брчко дистрикта БиХ у своје годишње планове рада унесу активности и мјере које институције управе требају испунити. На тај начин ће и владе на четири управна нивоа осигурати брже испуњење мјера, те ће остварити и додатну контролу над институцијама управе.  

Иначе, надзорни тимови,  које чине руководећи државни службеници , а именовале су их владе у БиХ на сва четири управна нивоа, кључни су партнери Канцеларије координатора у иницирању и мониторингу имплементације реформских мјера. Поред чланова надзорних тимова и њихових замјеника радионици је присуствовала гђа. Стојанка Ћулибрк, координаторица за реформу јавне управе из Републике Српске, те савјетници за поједине реформске области у Канцеларији координатора за реформу јавне управе у БиХ.