Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге, са сљедећим дневним редом:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 18.03.2011. године

2.    Планирање реализације активности из Ревидираног Акционог Плана 1 у области Управни поступци и управне услуге за 2011. годину и 2012. годину и предлагање  нових пројектних идеја.

3.    Разно

биће одржан 18.11.2011. године са почетком у 12:00 сати у у Брчком, зграда Владе Брчко Дистрикта БиХ, Булевар мира 1.