Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Развој капацитета за креирање политика и координацију са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима;

2. Разматрање Нацрта пројектног задатка „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе II“;

3. Представљање мониторинг извјештаја за пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе II“; 

4. Разно;  

биће одржан у понедјељак 27.06.2011. године у Сарајеву у Канцеларији координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, с почетком у 12:00 часова