„Желим изразити захвалност што је успјешно реализирана прва фаза пројекта „Развој капацитета за стратешко планирање“ који је произашао из Стратегије за реформу јавне управе и који пружа подршку увођењу европских стандарда у Босни и Херцеговини , омогућавајући  органима управе односно министарствима да развију организационе, методолошке али и капацитете људских ресурса за стратешко планирање, развој јавих политика и управљање јавним финансијама како би се осигурало квалитетније пружање јавних услуга. Реализацијом овог пројекта директно се имплементирају мјере из Акционог плана 1 Стратегије за реформу јавне управе и задовољство ми је што је Уред координатора за реформу јавне управе који је један од партнера овог пројекта, кроз управни одбор пројекта, пратио имплементацију и усмјеравао пројекат ка реализацији циљева Стратегије те о томе редовно извјештавао Вијеће министара БиХ.“, изјавила је Семиха Боровац, координатор за реформу јавне управе у БиХ  на завршној церемонији која је одржана у уторак, 24. маја 2011. године у хотелу Европа поводом завршетка имплементације И фазе овог пројекта.

Циљ пројекта је био јачање капацитета за стратешко планирање и развој политике који је омогућио да обуку прође око 300 служебеника који ће у будућности радити на изради стратешких планова и развоју политика,  те је произвео конкретан сет докумената са новом методологијом из области стратешког планирања и развоја политика обезбиједивши регулаторни оквир који осигурава да се ова методологија примјењује. Довипогодишњи програм био је усмјерен на јачање капацитета институција јавне управе у одабраним секторима, на пољу стратешког планирања, развоја јавних политика и програмског буџетирања.

Пројекат који је почео у јануару 2009. године коштао је 2,5 милиона долара, а финансиран је од стране УН-а, Краљевине Холандије, Краљевине Норвешке и Европске комисије.

Корисници пројекта били су сектори за енергетику, рад и запошљавање, развој малих и средњих предузећа, пољопривреду и социјалну заштиту и транспорт  у 13 министарстава, од којих су 3 на државном нивоу и 5 на у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској.

„Имајући у виду комплексност реформи које су покренуте овим пројектом и поред тога што је имплементација трајала 2,5 године, пројектом је обухваћено 13 министарстава што је статистички приближно једни трећини министарстава на овим нивоима, још увијек не можемо рећи да генерално на нивоу Вијећа министара БиХ, односно влада ентитета имамо критичну масу обучених државних службеника и успостављену организациону структуру која може подржати примјену нове методологије стратешког планирања и развоја јавних политика“, додала је гђа. Боровац те позвала све потенцијалне донаторе да подрже наставак имплементације овог пројекта којим се директно имплементирају мјере из Акционог плана 1 Стратегије за реформу јавне управе.У свом обраћању присутнима гђа.

Боровац је честитала Влади Федерације БиХ која је према њеним ријечима „направила храбар искорак усвојивши уредбе којима се институционализирају методологије за стратешко планирање и развој јавних политика „те позвала и остале кориснике пројекта да учине додатни напор када је ријеч о доношењу аката којима се институционализира методологија за стратешко планирање и развој јавних политика.

Поред гђе. Боровац присутнима на завршној церемонији пројекта обратили су се још и Арлетте Сртојановић, прграмска менаџерица пројекта као и представници корисника пројекта: Един Салихагић, шеф  Одсјека финансија Министарства цивилних послова БиХ, Факета Беговић, секретар Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ФБиХ, љубиша Ђапан, директор Федералног завода за програмирање развоја Федерације БиХ и Зоран Стјепановић из Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске као и Њ.Е. Sweder van Voorst tot Voorst амбасадор Краљевине Холандије у БиХ, Johann Hesse, вршилац дужности шефа Операција Делегације ЕУ у БиХ, Christina Ovestad Eikeland, замјеница шефа мисије Амбасаде Краљевине Норвешке у БиХ те резидентни представник UNDP-a у БиХ Yuris Afansiev.

Према његовим ријечима, 13 министарстава на државном и ентитетским нивоима, учествовало у програму. Обучено је 300 службеника и усвојена 22 стратешка документа. Међутим, он је нагласио да то представља тек једну трећину службеника у јавној управи, што истиче потребу да се програм, уколико се за то изнађу средства, настави и у наредном периоду.

„Управа која је ефикасна, транспарентна и која је у стању обезбиједити квалитетне услуге грађанима спремна је за европске интеграције. То ће, између осталог, бити могуће уз постојање секторских стратегија које ће бити базиране на стратешком плану и буџету који ће осигурати њихову имплементацију. И управо у томе се огледа значај овог пројекта који је обезбиједио знања и вјештине државним службеницима за развој јавних политика и развој секорских стратегија“, сложили су се представници донатора у свом обраћању.