Састанак Надзорног тима за реформску област Институционална комуникација  одржан је у петак, 25. фебруара 2011. године у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Поред представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе састанку су присуствовали и чланови Надзорног тима за област Институционална комуникација.

Дневни ред састанка састојао се од слиједећих тачака:

1. Усвајање записника са претходног састанка НТ-а

2. Избор предсједавајућег НТ-а за наредно тромјесечје

3. План рада НТ-а за 2011.годину

4. Разматрање пројектног задатка "Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ";

5. Информација о годишњем извјештају о напретку

6. Дискусија о потенцијалним пројектима из области ИК

7. Разно

Након усвајања записника са претходног састанка Надзорног тима и једногласног договора да  предсједавање Надзорним тимом у наредном тромјесечју буде на нивоу Федерације БиХ те да гђа. Раска Дењалић буде предссједавајућа, разговарано је и планираним активностима у 2011. години.

На састанку је истакнуто је да ће чланови и замјеници чланова у наредних 15 дана, сходно потреби, у План активности за 2011. годину имати прилику додати још неке активности, које су предвиђене Акционим планом И али и и ревидираним АП 1.

Након расправе о пројектном приједлогу "Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“ договорено је да Канцеларија координатора за реформу јавне управе припреми пројектни задатак, са детаљно разрађеним активностима.

Након тога, Канцеларија координатора ће пројектни задатак послати Надзорном тиму на усвајање како би усаглашени пројектни задатак било могуће послати на сједницу Управног одбора Фонда за РЈУ, која би требала бити одржана у другој половини мјесеца марта.

Гдин. Дејан Буха, стручни савјетник за реформу јавне управе присутне је информисао да је Извјештај о напретку достављен Вијећу министара БиХ на усвајање. На крају састанка преставници Канцеларије координатора представили су пројектне идеје за пројекте:

  • "Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II"

  • "Стратешка комуникација: истраживање јавног мнијења",

  • "Најбоље европске праксе институционалне комуникације";

  • "Функционални преглед ИК капацитета у БХ државној служби"

који су препознати као изузетно корисни за реформу у области Институционална комуникацијачија реализација у будућности је препозната као изузетно неопходна и корисна за реформу у области Институционална комуникација.