Економски факултет у Сарајеву у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе у БиХ организује радионицу на Влашићу (хотел Бланка) 24. и 25. фебруара ове године на којој ће, између осталог, бити представљени резултати анализе постојеће праксе израде прописа и постојећих правила за израду закона и других прописа и општих аката на нивоу државе БИХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Економски факултет у Сарајеву имплементатор је пројекта “Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у Босни и Херцеговини” који финансира Фонд за реформу јавне управе у БиХ.

Овај пројекат одговор је на тренутно стање и уочене проблеме у подручју израде правних прописа на свим нивоима БиХ. Базиран је на идеји припреме и пружања најбољих рјешења из постојеће праксе израде закона, других прописа и општих аката, како у БиХ, тако и у земљама чланицама Европске уније који имају сличну правну традицију и структуру власти као БиХ.

Радионица је планирана за чланове Надзорног тима из области Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа те имплементационог тима овог пројекта.

Агенду радионице можете погледати овдје.