Недавно је одржана, шеста по реду, расправа о концепту новог закона о државним службеницима и намјештеницима у Црној Гори. На овом документу су током претходних девет мјесеци радили домаћи и страни стручњаци, а начин на који су пришли изради новог закона представља велику новину за регионалне прилике.

Прво је урађен концептуални оквир, тзв. policy paper, након чега је организована свеобухватна јавна расправа уз најаву да ће се након саслушаног мишљења свих заинтересованих страна приступити изради текста закона. Овај приступ је нов и за државе са далеко већим демократским искуством и традицијом и због тога је већ најављено да ће се у региону користити као примјер добре праксе.

Систем државне управе у Црној Гори реформисан је под окриљем претходне Стратегије реформе државне управе за период 2002.–2009. године. Европска унија је систематски подржавала тај процес реформи све до прије пар година путем три континуирана пројекта под називом ПАРИМ, који су финансирани из CARDS-a.

Управо се приводи крају израда новог стратешког оквира реформе, не само државне, већ укупне јавне управе за период 2010–2015. године. У склопу те стратегије, која обухвата области државне управе и локалне самоуправе, важно мјесто заузима област службеничког система, а већ је најављено да ће Европска унија у остваривању тог сегмента стратегије пружити подршку изради нових закона о државним службеницима и о општем управном поступку, објављено је на порталу реци.ба