Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношење прописа одржан је 10. децембра у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Између осталог, једна од тачака дневног реда била је усвајање записника са претходног састанка Надзорног тима. Фокус састанка био је на ревидираном Акционом плану 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

Састанак Надзорног тима отворио је дискусију о ревидираном АП 1, а састанак је завршен уз заједничку одлуку о усвајањем другог нацрта ревидираног плана АП 1 за област Израда политика и координациони капацитети.