Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ и Муамер Муфтић, директор ZAMM Media Consulting потписали су данас у Сарајеву уговор о реализацији пројекта „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“.

Пројект вриједан 338.250 КМ бит ће финансиран из Фонда за реформу јавне управе. Његовом реализацијом испуњава се једна од мјера из Акционог плана 1 Стреатегије реформе јавне управе и то из области Израда политика и координацијски капацитети. 

Партнер у реализацији пројекта је Дирекција за европске интеграције БиХ. Боровац је истакла да је циљ пројекта едукација државних службеника који су укључени у законодавне активности у органима и институцијама на државном, ентитетским и нивоу Брчко  дистрикта и радним групама за европске интеграције како би овладали вјештинама и знањима која су им потребна у процесу хармонизације домаће легислативе са легислативом ЕУ.

 Око 400 државних службеника на сва четири управна нивоа у БиХ, како је то предвиђено пројектом, бит ће едуцирано о начинима, врстама и техникама усклађивања законодавства како би били у прилици да у конкретним случајевима примјене најпогодније принципе и како би домаћи правни акт био проводив и ефикасан. Бит ће им презентована релаватна знања и вјештине како би се постигло потпуно разумијевање правног наслијеђа ЕУ и његове правилне транспозије у бх. правни систем.

„Све ово ће омогућити једноставнији процес усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, а што се и очекује од БиХ у процесу придруживања“, казала је Боровац.

Муамер Муфтић, директор фирме ZAMM Media Consulting изразио је задовољство да је указано повјерење домаћој консултантској кући дареализује овај пројекат.

”Сходно циљевима пројектног задатка, настојат ћемо велику пажњу посветити методологији  усклађивања и унапређењу знања државних служебеника да би били у стању да одговоре свим захтјевима у процесу транспозиције ЕУ законодавства у правни систем БиХ.

Драган Подинић, директор Канцеларије за законодавство БиХ нагласио је да транспозиција ЕУ законодавства представља дио цјелокупног напора и активности који БиХ подузима у приближавању ЕУ.  

”Овај посао захтјева од администрације озбиљан приступ”, рекао је Менсур Хаџимусић, помоћник директора Канцеларије Владе Федерације БиХ за законодавство и усклађеност са прописима ЕУ. Он је такођер истакао да је директива основни извор за хармонизацију националног права.

Џенана Живаљ, шефица Одсјека за образовање у Дирекцији за европске интеграције (ДЕИ) истакла је да су у ДЕИ-у свјесни обима посла који се налази пред цијелом земљом, те да је ово само један у низу пројеката обуке државних службеника на којем ради ДЕИ.  Живаљ је, међутим, упозорила да генерално у јавности није присутна свијест о захтјевности овог процеса, с обзиром да се ради о стварима о којима не постоји потпуно разумијевање. Реализација пројекта трајат ће 10 мјесеци.