Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Развој капацитета за креирање политика и координацију са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима

2. Формирање Имплементационог тима за  пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ-Имплементација Фазе 1“

3. Разматрање ревидираног Акционог Плана 1

4. Разматрање пројектне идеје „Боља регулатива/управљање у органима јавне управе у   Босни и Херцеговини“

5. Разно;

биће одржан 24.11.2010. године са почетком у 12:00 сати у Бањој Луци у просторијама зграде Владе РС-а , Трг Републике Српске 1.