Вијеће министара БиХ на јучерашњој сједници донијело је Одлуку о провођењу поступка заједничких јавних набавки за институције Босне и Херцеговине. Одлука је донесена на приједлог Агенције за јавне набавке с циљем ефикаснијег провођења поступака и остваривања значајних финансијских уштеда у процесу јавних набавки.

Одлуком ће бити уређен поступак заједничких јавних набавки роба и услуга за институције БиХ које нису обухваћене обавезом успостављања интерне ревизије унутар институције, саопћено је из Вијећа Министара БиХ.

Позитивни ефекти заједничких јавних набавки, које је провела Комисија за институције БиХ у 2009. години су: знатно ниже цијене набавке роба и услуга, унификација рачунарске опреме у институцијама БиХ и њено једноставније одржавање те значајније уштеде приликом објаве обавијести о јавним набавкама, преноси портал екапија.ба