Општа управа Европске комисије за комуникацију покренула је посебно осмишљену wеб страницу ЕУ-а:"EU4journalists" /ЕУ за новинаре/ за новинаре из земаља кандидата и потенцијалних кандидата из Југоисточне Европе који посебице прате питања везана уз ЕУ.

Главни циљ овог пројекта јест олакашати свакодневни рад новинарима који покривају Европску унију, било из Брисела или неког другог мјеста. Wеб страница даје посјетитељима додатне детаље и битне информације о начину на који функционише ЕУ: њезиним главним актерима, институцијама и политикама.

"EU4journalists" циљано је осмишљена за новинаре који се баве мање познатим темама и којима информације требају брзо. Страница садржи тридесет политичких досјеа на четири службена језика ЕУ-а: енглеском, француском, њемачком и шпанском. Осам основних поглавља и четрнаест политичких поглавља с основним сазнањима о подручјима политике ЕУ-а преведено је на свих 21 језика ЕУ-а. Надаље, Општа управа за проширење уложила је додатан труд у пријевод на хрватски и турски чиме је страница постала посебно занимљива хрватским новинарима.

Страница је подијељена на сљедеће наслове: 1) Dossiers/Досјеи/ даје солидне додатне информације о специфичним подручјима политике а линкови на страници упућују на мјеста на којима се могу пронаћи најновија збивања;

2) "EU Basics"/Основе ЕУ-а/ објашњава како функционира систем ЕУ-а, примјерице након што Комисија предложи неки нови европски закон;

3) "Contact guide" /Водич за контакт/ вас повезује с људима који вам дају додатне информације и неке наводе о одређеном питању.

Више информација можете пронаћи на http://www.eu4journalists.eu ,објављено је на службеној страници Делегације Европске делегације у Хрватској.