Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Институционална комуникација са сљедећим дневним редом:  

1. Усвајање записника са претходног састанка Надзорног тима

2. Информација, дискусија и евалуација завршеног пројекта „Обука службеника за односе с јавношћу“

3. Информација о полугодишњем извјештају о напретку; могућности унапређења извјештавања о напретку

4. Презентација анализе стања у области Институционалне комуникације

5. Дискусија о потенцијалним пројектима из области Институционалне комуникације

6. Избор предсједавајућег Надзорног тима за наредно тромјесечје

7. Разно

биће одржан у петак, 16. јула 2010. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Владе Брчко Дистрикта БиХ у Брчком.